Dodano przez Robert Sitek

Ostrożnie z akcjami

ok 2017 pobijał raz za razem rekordy wszech czasów na giełdzie amerykańskiej. Hossa, która tam trwa od marca 2009 roku może zbliżać się ku końcowi. Świadczy o tym bardzo wysoki poziom wskaźnika optymizmu amerykańskich inwestorów. Jak podaje Amerykańskie Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wynosi on 58 pkt. To znacznie powyżej średniej, która wynosi 38 punktów. Optymizm jest […]